Zeo-Concept
Eco/Nyheter

Zeolit är en miljövänlig, ofarlig mineral som gynnar många områden.


Kontakta oss

Prata mineraler med oss. Vi är Norden-proffs på Zeoliten!
Kompetens och utveckling

Zeolitmineralens historia är spännande och ett tema du aldrig tröttar att läsa om. Allt tog sin början i en slovakisk vulkan där asklager under miljontals år utsatts för tryck och heta temperaturer. Stenliknande zeoliter formades i samband med den kemiska reaktion som skedde när askan kom i kontakt med saltvatten. Det finns omkring 60-talet olika zeolitvarianter, där klinoptilolit är den vi fokuserar på i vårt arbete som leverantör av zeolitbaserade produkter. Vi har en OMNI-märkning som innebär organisk odling i hela Europa där vi även har vårt arbetsfält.

”Det finns omkring 60-talet zeolitvarianter”

På Zeo Concept strävar vi konstant efter att erbjuda våra kunder säkra och kvalitetsstarka produkter. Vi besitter idag bred kompetens inom området Zeolit Klinoptilolit, som är den supermineral vi använder i våra produkter. Utan att överdriva kan vi nog hävda att ingen kan zeoliter så som vi. Eftersom mineralen används till många olika områden är vi noga med att hålla oss uppdaterade inom ämnet för att kunna erbjuda våra kunder optimala produkter. Eco-världen är en ständigt aktuellt tema och vi försöker i så hög grad som möjligt att bredda vår existerande kunskapsbank med nya rön inom hållbarhet och miljö.  

Följ oss i sociala medier!