Zeo-Concept

Zeo-Sorb

100% Ekologisk

Zeo-Sorb är en 100% ekologisk och naturlig produkt. Zeo-Sorb absorberar effektivt fukt, spill och kemikalier. Zeo- Sorb kapslar in kemikalier och vätskor effektivt i sina håligheter och behåller dom där (inget spill efter användning)

Zeo-Sorb

Ingen annan naturlig absorbent har en lika hög CEC-Katjonbyteskapaci- tet som Zeo-Sorb. Detta innebär att mieralen lyfter 35-45% utav sin egen kroppsvikt med främmande vätskor och gaser. Används med fördel vid spill på såväl vägbanor som verkstadsgolvet. Zeo-Sorb neutraliserar och kapslar även in gaser och fukt från luften och används med fördel för att motverka höga halter av fukt  eller odörer vid olyckor eller spill såväl inomhus som utomhus.

Miljö

Zeo-Sorb används som förebyggande och rehabi- literande vid sanering utav jord och skog som utsatts för föroreningar. Zeo-Sorb används med fördel för att sanera spill inom lantbruk/ jordbruk och har en positiv inverkan på miljön vid såväl vattendrag, sjöar, grundvattentäkter och marker. Zeo- Sorb är helt ofarlig för såväl männislor som djur och natur.

Följ oss i sociala medier!