Zeo-Concept

ZeoFriction

Vad är ZeoFriction?

 • Ett miljövänligt vulkanisk mineral med mycket hög friktion.
 • 100% naturligt och 100% säkert för människor, djur och natur.
 • ZeoFriction innehåller inga tillsatser, inget salt, inga kemikalier och inga färgämnen.
 • Bra för miljön:
  • Katjonbyteskapacitet – Neutraliserar tungmetaller i vår miljö.
  • Dränerar jord, håller fukt samt frisätter mineraler.
  • OMRI Certifierade® – Godkänd för ekologisk växtodling.
 • Överlägsen friktion.
 • Skadar INTE någon del av vår infrastruktur.

Hur fungerar ZeoFriction?

 • ZeoFriction är väldigt porös och därför högabsorberande.
 • Genom att absorbera fukten på isens yta, fastnar ZeoFriction vilket minskar risken att det flyger iväg som sand och stenflis kan göra.
 • När egenskaperna hos ZeoFriction aktiveras, mörknar färgen vilket visar för människor att det är säkert att gå, cykla och köra.
 • Fungerar ner till –50° C.
 • 7 gånger mer friktion än sand/stenflis.
 • 9 gånger mer friktion än salt/kemikalier.
 • Bästa alternativet vid underkylt regn.
 • Vid behov kan ZeoFriction blandas med issmältande material för dubbel effekt.

Bakgrund

Uppfinnaren sökte i två års tid efter miljövänligt alternativ till vägsalt, kemikalier, sand och andra halkbekämpningsmedel efter att hans hund avlidit i cancer, troligtvis orsakat av vägsalt. Mineralet gjorde stor succé i TV-programmet Dragons Den i Kanada. Alla fem ”drakarna” ville vara med och investera.

ZeoFriction presenterades på den Skandinaviska marknaden vintern 2011/2012 och vann priset Framtidens Innovation på Infrastruktur & Kommunalteknikmässan 2012.

Följ oss i sociala medier!