Zeo-Concept
Lantbruk/Djurvård

Mer lättskött och jämn odling samt välgörande foder till djuren.


Kontakta oss

Prata mineraler med oss. Vi är Norden-proffs på Zeoliten!
Från naturen till naturen

CEC är förkortning för den omvandlingsförmåga Zeoliten har med sin omgivning. Det betyder i konkreta termer katjonbyteskapacitet och innebär att mineralen byter joner för att skapa bättre förutsättningar till en gynnsam miljö – oavsett om det gäller odling eller djurens välmående. Zeoliten värnar om sin omgivning och bidrar till näringstillskott genom att rengöra och omvandla negativa miljöer till det motsatta. Du som bedriver stallverksamhet kan med fördel tillsätta zeolit i ditt strö för att förlänga hållbarheten samt skapa en ren häst- och stallmiljö. I odling kan mineralen med fördel tillsättas för att mer effektivt nyttja vatten och generera en mer lättskött plantering, växtproduktion eller bruksmark.

”... mineralen byter joner för att skapa bättre förutsättningar till en gynnsam miljö”

Foder som innehåller zeolit hjälper djuren att bättre tillgodose sig med proteiner och närinsämnen. Mineralen får här en slags batterifunktion där näringsämnet fylls upp för att sedan doseras utifrån det enskilda djurets behov. Ett djurfoder med CEC-egenskap ser även till att balansera PH-värdet och tar hand om skadliga ämnen som kan leda till virus. Detta leder till friskare djur genom ett starkare immunförsvar. Även matsmältning, gasbildning och benbildning påverkas positivt av zeoliten som bland annat består av cirka 60 % kisel. Vi talar med andra ord om en supermineral som renar, läker och skapar en omgivning i världsklass – en gåva från naturen till naturen.

Följ oss i sociala medier!