Zeo-Concept
Lantbruk/Djurvård

Mer lättskött och jämn odling samt välgörande foder till djuren.


Kontakta oss

Prata mineraler med oss. Vi är Norden-proffs på Zeoliten!
Från naturen till naturen

CEC är förkortning för den omvandlingsförmåga Zeoliten har med sin omgivning. Det betyder i konkreta termer katjonbyteskapacitet och innebär att mineralen byter joner för att skapa bättre förutsättningar till en gynnsam miljö – oavsett om det gäller odling eller djurens välmående. Zeoliten värnar om sin omgivning och bidrar till näringstillskott genom att rengöra och omvandla negativa miljöer till det motsatta. Du som bedriver stallverksamhet kan med fördel tillsätta zeolit i ditt strö för att förlänga hållbarheten samt skapa en ren häst- och stallmiljö. I odling kan mineralen med fördel tillsättas för att mer effektivt nyttja vatten och generera en mer lättskött plantering, växtproduktion eller bruksmark.

”... mineralen byter joner för att skapa bättre förutsättningar till en gynnsam miljö”

Foder som innehåller zeolit som bindmedel får en avsevärt högre CEC-effekt. CEC är förmågan att byta joner, en form av batteri mellan plus och minus helt enkelt. Studier har visat att en hög CEC (jonbyteskapacitet) kan bidra till att tungmetaller binds och rensas från sin omgivning samt att näringsutbytet ökar i kroppen. En hög jonbyteskapacitet skapar alltid balans i sin omgivning. 

Följ oss i sociala medier!