Zeo-Concept
Zeo concept ab

CEC och Zeolit i kroppen


Kontakta oss

Zeolit i foder

Zeolit i foder är ett säkert, naturligt och mycket effektivt klump och bindmedel. Katjonbyteskapaciteten hos Zeolit-Klinoptilolit är hög och det är denna funktion som gör att Zeoliten är en tungmetallbindare av rang. Katjonbyten är grunden till det mesta som händer i vår omgivning och det som är vägledande till var föroreningar och näring tar vägen. En effektiv CEC (Katjonbyteskapacitet) banar väg för omgivningens egna förmåga att fungera optimalt och att balansera tillskott och bindning av föroreningar. 

 

OBS! Om djuret är sjuk ska det undersökas av veterinär, läs alltid anvisnigarna på förpackningen innan du använder produkten. 


Klinoptilolit hjälper ditt djur att hjälpa sig själv. Helt naturligt.
Effekten av Klinoptilolit har testats och utvärderats inom EU som bindmedel och teknisk tillsats i foder. 

 

Övrig info:

Zeolit Kloniptilolit är godkänd enligt EU-direktiv som teknisk tillsats och bindmedel. Även inom ekologiska lantbruk. 


ECE ABs Zeolit framställs och bryts enligt ISO 9001:2008 kvalitet och miljökrav.

Följ oss i sociala medier!