Zeo-Concept
Zeo concept ab

ZeoStrö


Kontakta oss

Zeoströ

ZeoStrö är ett helt naturligt strömedel för dina boxar och stallar. ZeoStrö består utav 100% Zeolit med en storlek på 1,5-2mm samt 2,5-5mm beroende på användningsområde. Du får en ökad livslängd på ditt befintliga strö, torrare boxar och man har sett en drastisk förminskning på hov/klövproblem, navelinfektioner, ljuversjukdomar, luftvägssjukdomar samt smittspridning.

Zeoliten binder ammoniak i stall och spiltor vilket påverkar de övre luftvägarna positivt och minskar risken för lunginflammation och återkommande luftvägsobstruktion (astmaliknande tillstånd som påverkar luftvägar och ibland ögon). Zeoliten minskar drastiskt risken för många vanliga hälsoproblem vid djurhållning och skapar en trevligare stallmiljö och ett gladare djur.

ZeoStrö absorberar och kapslar in upp till ca: 60% utav sin egen kroppsvikt av både gaser och vätskor vilket bidrar till en snabb och långvarig effekt. Den kapslar in bla kväve direkt i träcket och låter det frigöras vid användning som gödsel. Det sänker såväl dofter som den mikrobiologiska tillväxten i ditt stall, förlänger livslängden på ditt strömedel och tillför ett högre värde på ditt gödsel.

Detta i samband med ett minskat flug tillstånd som trivs i fukt, och enkelheten i att arbeta med ZeoStrö bidrar till minskade arbetstimmar, mindre mängd strö, en trevligare och torrare miljö samt gladare och friskare besättning.

Följ oss i sociala medier!